صفحه اصلی > خدمات الکترونیک > راهنمای کاربریLMS 

فایل های کمک آموزشی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک را می توانید از لینک های ذیل دانلود فرمایید.

   دانلود : ماژول_سوالات_من.pdf           حجم فایل 204 KB
   دانلود : راهنمای_ماژول_پیوست.pdf           حجم فایل 328 KB
   دانلود : راهنمای_ماژول_آزمون.pdf           حجم فایل 673 KB
   دانلود : راهنمای_شرکت_در_تمرین.pdf           حجم فایل 224 KB
   دانلود : راهنمای_ورود_کلاس_مجازی.pdf           حجم فایل 612 KB
   دانلود : راهنمای_مربوط_به_کلاس_مجازی.pdf           حجم فایل 278 KB
   دانلود : راهنمای_مربوط_به_صفحه_نخست.pdf           حجم فایل 659 KB